GIỚI THIỆU CÔNG TY TEM CO

TEMCO VIETNAM CO., LTD. tiến hành gia công tấm lưới dùng cho xây dựng và sửa chữa lưới, hoạt động tích cực tuân thủ pháp luật và hệ thống quản lý chất lượng để công ty thực hiện nghĩa vụ số 1 là an toàn và hài lòng của khách hàng sử dụng sản phẩm.

XEM THÊM